Tuś zabłóndził: W Grocie Stankosia » Aktualnie

Aktualnie

Aktualności se też możesz powachować przez RSS.

Przi dużej liczbie aktualności proponujym se ograniczyć yny na aktualności w klubie albo na webie.

23.08.2006Grota Stankosia on-linena webieCzesław Przywara

Web jedzie:) Tymczasym w trybie próbnym, ale fszystko, co uż mo działać, tymczasym działo, jak mo. Także admin je bardzo zadowolóny:)

Strónki miyszkajóm u Monstra. Fszystki ©eczka na tych strónkach patrzóm Klubu Młodych W Grocie Stankosia, kiery możecie w razie potrzeby kontaktować mailym. Autorym loga je straszliwy, roślinożerczy Wedzio. Autorym i adminym tych strónek je straszliwy, miynsożerczy Predzio - tak go nie gniywejcie a byjcie tu grzeczni! Piyrfszo zmianka o strónkach pochodzi uż z roku 2006, ostatnio zmiana tych strónek sie odbyła w roku bieżóncym:)

Wejści do groty
login:
hasło: