Tuś zabłóndził: W Grocie Stankosia » Kronika

Kronika

Kronika beje miejscym, kaj nóndziecie informacje na temat historii klubu, jego aktualnej działalności, planów do przyszłości itp. Tymczasym se pracuje na zgromadzyniu materiałów.

Strónki miyszkajóm u Monstra. Fszystki ©eczka na tych strónkach patrzóm Klubu Młodych W Grocie Stankosia, kiery możecie w razie potrzeby kontaktować mailym. Autorym loga je straszliwy, roślinożerczy Wedzio. Autorym i adminym tych strónek je straszliwy, miynsożerczy Predzio - tak go nie gniywejcie a byjcie tu grzeczni! Piyrfszo zmianka o strónkach pochodzi uż z roku 2006, ostatnio zmiana tych strónek sie odbyła w roku bieżóncym:)

Wejści do groty
login:
hasło: