Tuś zabłóndził: W Grocie Stankosia » Sómsiedzi

Inne ciekawe strónki

Tu nóndziecie krótki przeglónd strónek inszych klubów i organizacji stowarzyszajóncych młodych oraz inszych sprzymierzeńców naszego klubu jak też insze ważne dla Zaolzia strónki.

Wiynkszość z naszych studiujóncych człónków je również człónkami SAJu. Stróny SAJu aktualnie (23.3.2007) zawiyrajóm yny liste kontaktów na poszczególne SAJe i ich stróny internetowe, jak np. SAJ Brno, SAJ Ostrawa albo SAJ Praga.

Na drugóm stróne skoro żodyn z naszych człónków nima człónkym SMP. Nie przeszkadzo nóm to owszem czasami współpracować, czy dokładniej mówiónc brać udział w ich imprezach:)

Prawie fszyscy klubowicze sóm zapalonymi tancerzami, co można łatwo stwierdzić oglóndajónc zdjyncia z naszych imprez. Ale niektórzy lubióm tańczyć aż tak bardzo, że ich porwała Olza:)

O pół generacji starszym bratym naszego klubu je KAC. Trza uznać, że niektórzy z KACowiczów se czasami ambitnie uczestniczóm naszych imprez;)

Aczkolwiek nasz KM nima podporzóndkowany żadnymu Miejscowymu Kołu PZKO, bez współpracy z MK PZKO z Kościelca, Stanisłowic, Grodziszcza i Cierlicka by se nóm nie udało zorganizować wielu naszych imprez. A ponieważ żodne z tych kół nimo jak narazie sfoje stróny internetowe, pozwolym se zalinkować przynajmniyj na stróny PZKO.

Nasz KM mo dosyć szyroki zasiyng, jeżeli idzie o miejsce zamieszkania człónków, ale działómy przeważnie na terenie Cierlicka, bo z Cierlicka i okolicy wywodzi sie wiynkszość klubowiczów.

Na pewno żech w tym przeglóndzie na kogosi zapómnioł, także bedym bardzo wdziyczny, jak mi o nim docie wiedzieć.

Strónki miyszkajóm u Monstra. Fszystki ©eczka na tych strónkach patrzóm Klubu Młodych W Grocie Stankosia, kiery możecie w razie potrzeby kontaktować mailym. Autorym loga je straszliwy, roślinożerczy Wedzio. Autorym i adminym tych strónek je straszliwy, miynsożerczy Predzio - tak go nie gniywejcie a byjcie tu grzeczni! Piyrfszo zmianka o strónkach pochodzi uż z roku 2006, ostatnio zmiana tych strónek sie odbyła w roku bieżóncym:)

Wejści do groty
login:
hasło: